Töissä tulevilla sukupolvilla

Haluan myydä puuta

Puukauppa

Elämme metsästä. Siksi haluamme pitää siitä erityisen hyvää huolta. Se tarkoittaa vastuun kantoa ympäristön hyvinvoinnista ja monimuotoisuudesta niin raaka-aineen hankinnassa, sahatavaran tuotannossa kuin toimituksissakin.

Katso alueet ja yhteystiedot

Yritys

Rakennetulla ympäristöllä on ratkaiseva rooli ilmastokriisissä. Vastaus kasvaa metsissämme. Hitaasti kasvanutta, vahvaa puuta viisaasti ja pitkäaikaisesti hyödyntämällä voimme vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä vaativissakin kohteissa.

Lue lisää

Jo 100 vuotta puukauppaa Pohjois-Savosta

Olemme osa Iisalmen historiaa sadan vuoden ajalta. Yhdessä kuljettu matka sitoo meidät kiinteästi ympäröivään yhteisöömme ja antaa meille luontevan roolin olla rakentamassa sen tulevaisuutta.